Aangifte tegen Verantwoordelijken voor de Vaatstra Cover-up – Corruptie heeft een gezicht 2 – Update 7 Juni – Corrupte Jan Vlug toegevoegd.

Dongen / Overveen, donderdag 22 mei 2014 – De auteurs Hans Mauritz en Wim Dankbaar van “Het Vaatstra Complot”, het omstreden boek dat op 9 mei jongstleden op de markt kwam, zullen aangifte doen tegen een aantal ambtenaren van Justitie en Peter R. de Vries wegens het verhullen van een misdrijf inzake de moord op Marianne Vaatstra. Ex artikel 160/162 (*)  Wetboek van strafvordering.

De personen waar het om gaat:

 

Harm Brouwer

 • Mr. Harm Nanne Brouwer. Harm Brouwer was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie, bevestigd door minister Opstelten in antwoord op Kamervragen. Harm Brouwer werd later topman van het OM en is nu Voorzieningenrechter te Amsterdam. Brouwer heeft immer met kracht ontkent dat hij ‘in charge’ was ten tijde van de moord op Marianne Vaatstra en het wegsluizen van de hoofdverdachte Ali Hussein Hassan.
 • Jan VerkaikDe heer Jan Verkaik. De heer Verkaik was destijds de leider van het politieonderzoek inzake de moord op Marianne Vaatstra.

 

 • anette bronsvoortMr. Annette Bronsvoort . Mevrouw Bronsvoort was Hoofdofficier van Justitie  tijdens het onderzoek van het 3D team dat de Vaatstra zaak sinds 2007 heronderzocht, alsmede tijdens de aanhouding en veroordeling van Jasper Steringa. Zij werd onlangs burgemeester van de Achterhoekse  gemeente Oost Gelre.

 

 • reijengaCor Reijenga. De heer Reijenga was leider van het 3D team dat de Vaatstra zaak sinds 2007 heronderzocht.

 

 

 • mousMr. Henk Mous. De heer Mous was de afgelopen jaren persofficier en zaaksofficier in de moordzaak van Marianne Vaatstra. In die hoedanigheid was hij ook de officier van Justitie die Jasper Steringa aanklaagde voor de moord op Marianne Vaatstra.

 

 

 • Peter R de VriesPeter R. de Vries. De bekende misdaadverslaggever, inmiddels voetbalmakelaar,  maakte in mei 2012 een reportage in opdracht van het OM over de moord op Marianne Vaatstra.

 

 

***Update 7 juni 2014

 • Jan VlugJan Vlug. Advocaat Jasper Steringa

 

 

 

De auteurs stellen dat alle bovengenoemde personen op de hoogte zijn van de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra, maar deze willens en wetens hebben verzwegen. Zij stellen tevens dat zij het Nederlandse publiek bewust 15 jaar lang hebben voorgelogen met betrekking tot de ware toedracht en het vermeende daderschap van Jasper Steringa. Bovengenoemde personen zijn de afgelopen jaren uitgebreid geïnformeerd door de auteurs over de ware toedracht, maar hebben niets met de aangereikte informatie gedaan. Grondslag voor de aangifte zijn een drietal notarieel vastgelegde kluisverklaringen van personen die direct of indirect bij de moord op Marianne Vaatstra betrokken zijn geweest. De meest in het oog springende is de verklaring van voormalig asielzoeker ‘Piet’, wiens ware identiteit ook bij Justitie bekend is:

Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om Ali in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra.’

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hassan ook bevriend was met Mohammed (Jano) Hassan.’ 

De auteurs stellen dat alle personen tegen wie aangifte wordt gedaan op de hoogte zijn van tal van feiten welke onomstotelijk de ware toedracht van de moord aantonen als wel bekend zijn met de verklaring van ‘Piet’ (hoofdstuk 11 van ‘Het Vaatstra Complot’) die hij op de dag dat Marianne Vaatstra werd vermoord, aflegde aan de politie te Buitenpost, waar Jan Verkaik de teamleader was, en Harm Brouwer de eindverantwoordelijke hoofdofficier.  De sluitende bewijskracht van de drie kluisverklaringen zit hem in het feit dat de mannen elkaar sinds de moord niet meer hebben gezien, maar naadloos, gelijkluidend en aansluitend verklaren. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat Justitie precies weet wie Piet is en van hem al in hetzelfde etmaal van de moord het juiste verhaal vernam. Niet om de zaak op te lossen, maar om de daders buiten beeld te brengen. Gezien de gebeurtenissen van de navolgende 15 jaar zijn de proporties van dit megabedrog nauwelijks te bevatten. Het is voor een gemiddelde burger van onze rechtsstaat eigenlijk ‘too close for comfort’.

(*)

Artikel 160:

[1.] Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

[2.] De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor eene vervolging van zichzelven of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschoonen.

[3.] Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op eene plaats die niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Artikel 162:

Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren.

Einde persbericht.

————

Uiteraard heb ik niet de illusie dat deze mensen en de reeds in het vorige bericht genoemde personen worden vervolgd. Deze mensen zullen dus waarschijnlijk ook nooit verantwoording voor de rechtbank hoeven af te leggen. Laten we ze daarom blijven benaderen via mail, twitter en in de supermarkt: Waarom hebben jullie de Marianne Vaatstra moord in de doofpot gedaan? Waarom interesseert het jullie nul komma nul dat de moeder van Marianne, Maaike, door een hel is gegaan. Haar leven voorgoed kapot gemaakt door een stel asielzoekers én door jullie, waarom? Maaike heeft nooit rust gehad en heeft nooit lekker kunnen slapen en van het leven kunnen genieten terwijl deze misdadigers allen zijn beloond voor hun doofpot activiteiten.

Als jullie antwoord krijgen op deze vragen van één van deze misdadigers dan kunt u uw verhaal hieronder kwijt.

Truth is immediate, radiant, herenow. It is not that truth has to be discovered — only YOU have to become aware. Truth is already here!

Advertenties

49 reacties

Opgeslagen onder Awareness, Marianne Vaatstra

49 Reacties op “Aangifte tegen Verantwoordelijken voor de Vaatstra Cover-up – Corruptie heeft een gezicht 2 – Update 7 Juni – Corrupte Jan Vlug toegevoegd.

 1. Page

  Deze corrupte doofpotters vertonen niet alleen crimineel gedrag waarvoor zij strafbaar zijn, zij gebreken tevens empathisch (inlevend) vermogen, je moet wel een hele ijskoude, egoïstische, onmenselijke, bikkelharde hork zijn (jawel, incl. de AZC-directrice) als je het belang van de grofste misdadigers belangrijker vindt dan het onmetelijk vreselijke leed wat arme Marianne en vervolgens haar familie is aangedaan. Aan het aantal horken te zien, kom ik tot de conclusie dat de angst, pijn, vernedering, onmacht, verlatenheid, overgeleverd zijn aan doorgedraaide gasten, misschien alleen is voor te stellen als je als vrouw (of man) iets in die richting hebt meegemaakt. Haar eenzame dood daargelaten.

  Like

  • “‘Op zaterdag 1 (één) mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden.”

   Een zeurkous zou kunnen zeggen dat als Piet niet wil prijsgeven wat hij verklaard heeft, de verantwoordelijken op bureau Buitenpost er nog onder uit kunnen komen door te beweren dat Piet destijds niet gezegd heeft wie de moordenaar is.

   Like

   • Er staat in ieder geval dat hij aan de politie het adres van Ali in Leeuwarden heeft verteld. Dus:

    – op dag 1 hebben ze een asielzoeker in beeld en wel Ali Hussein Hassan
    – Is volgens het officiële verhaal verdwenen
    – Er was volgens het officiële verhaal in de eerste weken geen enkele aanleiding om de asielzoekers van het AZC te verdenken
    – Die zomer toch een interpol zoektocht naar Ali
    – In Turkije voor de show een andere Ali aangehouden waarvan ze tot op de dag van vandaag beweren dat dat de Ali was die op het AZC de vriend van Feik was. Nu staat vast dat deze Ali zomaar een andere Ali was net zoals er zoveel Jan Jansens zijn in Nederland

    Zeurk(m)ousen zul je ongetwijfeld hebben en er zal nog wel een heleboel Debunk verhalen komen met dit soort kritiek. Maar ieder weldenkend mens die het hele boek heeft gelezen kan maar één ding concluderen. Nederland is ziek, ziek, ziek….. Zeker nu dus ook weer blijkt dat bovenstaand persbericht afgelopen week uitgestuurd is naar ALLE Media en niemand durft/wil er wat mee doen. De reguliere media is (wellicht nooit geweest) totaal niet onafhankelijk. Ga maar goed na hoe ze afgelopen jaar over Wim Dankbaar hebben bericht. Wim was gek, heeft psycholoog nodig, dwangbuis, loopt familie’s (Vaatstra/Steringa) te stalken etc etc. De idioot brengt nu een boek uit en dat zou dus de ideale gelegenheid zijn om Wim voor eens en voor atlijd in een psychiatrische inrichting op te sluiten. Ze hebben het boek inmiddels gelezen kan ik u verzekeren en het is angstvallig stil. Ze zwijgen het dood en hopen dat niemand het boek leest. En dat het volk braaf voor de koning de broekriem aanhaalt en lekker naar het WK gaat kijken.

    Het enige wat we kunnen doen is dit aan de mensen om je heen vertellen en blijven vertellen. Alleen de meerderheid kan iets afdwingen. Zolang de meerderheid dit niet weet of niet interesseert blijft alles zoals het is.

    Ow ja en natuurlijk de betrokken mensen (zie boven) aanspreken op hun menselijke verantwoordelijkheid. Het blijven mensen en de kans op spijt is altijd aanwezig.

    Like

 2. Page

  Overigens complimentjes voor de doofpotters om ergens in den vreemde een Ali te vinden die de uitgestrekte en tegenovergestelde versie is van vieze vatzige Ali.

  Iedereen weet hoe snel een ‘funny’ de hele wereld over gaat. Is het een idee om het boek in een goede funny te verwerken en te forwarden naar al iemands internetconnecties via e-mail en facebook, etc.

  Like

 3. Marianne heeft misschien nog gedacht dat ze door Dill thuisgebracht zou worden. . .

  Like

 4. Michel Homminga

  Ik heb eerder Jan Verkaik bestookt met Emails, Jan had aangifte tegen mij gedaan en ik ben met hem in gesprek geweest op het politie bureau te Joure. Ik ken Jan Verkaik dus persoonlijk en met deze vent valt niet te praten. Toen ik zei dat hij geen aangifte tegen mij kon doen wegens smaad en laster zou die gelijk een collega bellen om de aangifte door te zetten. Deze Jan Verkaik is gevaarlijk dus pas op met wat je doet.

  Like

  • Waar ging je email wisseling over? Over Marianne Vaatstra? Zo ja, heeft hij jou hier nog op geantwoord en heb je die mailwisseling nog? Ik ben benieuwd. Overigens ben ik van mening dat het enige wat we kunnen doen tegen dit soort (gevaarlijke, jouw woorden) corrupte overheidsdienaren is om ze vol in het licht te zetten. Eén iemand kunnen ze de mond snoeren, bang maken of zelfs ….. Maar als er een grote groep is die gewoon verantwoording eist…… wat gaan ze doen dan?
   Maaike Terpstra heeft te lang alleen moeten vechten. Zij is helemaal moe gestreden, voor gek verklaard, door haar eigen kinderen en ex-man gechanteerd. Ze bleef strijden tot bijna het bittere eind. Tot dat ze erbij neer viel. Ze kon niet meer….. Maar een enkeling heeft haar strijd doorgezet. De moed en kracht die Maaike heeft getoond daar zal ik nooit bij in de buurt kunnen komen maar ze heeft me wel geïnspireerd om bovenstaande artikelen te publiceren.

   Truth is immediate, radiant, herenow. It is not that truth has to be discovered — only YOU have to become aware. Truth is already here!

   Like

   • Michel Homminga

    Beste Vuur, Ja het ging uiteraard over Marianne Vaatstra. Ik zal kijken of ik de mail wisseling nog heb… Dan plaats ik `m hier wel.

    Like

   • Thanks Michel, dat is wat ik bedoel, vol in het licht zetten die handel. Hopelijk heb je ze nog, wij wachten in spanning af……
    Ow welkom trouwens 😉

    Like

 5. Michel Homminga

  Dit was mijn eerste mail naar Jan verkaik

  Geachte Heer Verkaik,

  Als ik goed ben geinformeerd was u coordinator Recherche Bijstands Team in de zaak Vaatstra 11 jaar geleden.Ook heb ik uit betrouwbare bron vernomen dat u de familie Vaatstra niet op juiste wijze behandeld hebt.Eigenlijk druk ik me nog te zacht uit,u heeft de familie Vaatstra geintimideerd.Waarom heeft u destijds Spencer en Wietze zo in bescherming genomen.Mocht de waarheid niet naar buiten komen?
  Waarom hing Pieter van Kammen een jaar na de intimidaties de politiepet in de wilgen en raakte zijn collega Oene Van Der Meulen in een serieuze depressie.Dit heeft u dus blijkbaar veroorzaakt samen met uw collega Anton Contant.Spreken we hier over machtsmisbruik of is er van hogerhand bij u ingefluisterd dat koste wat het kost deze zaak niet opgelost mag worden.Nu zijn we inmiddels 11 jaar verder,en vraag ik mij af hoe u uw leven leid.Heeft u een kwaad geweten,denkt u nog weleens aan Marianne Vaatstra of kon/kan het u allemaal niets schelen.

  Of word ik nu ook door u bedreigd of word mij ook het zwijgen opgelegd.Ik ben niet bang..Ik zal koste wat het kost de waarheid naar boven krijgen.En ik ga daarin heel ver.Ook uw naam zal negatief in het nieuws verschijnen.Ali Hassan en Feik Mustafa zijn de daders dat is mij allang bekend.En u bent het toch met eens??? Als bekend zou worden dat de daders inderdaad in het AZC te Kollum afkomstig waren,was de hel los gebroken en zou dat heel veel geld gaan kosten.Liever 1 meisje dood dan het hele AZC plat want u weet net als ik dan had het raar kunnen lopen daar in het AZC.En dat was de reden waarom het in de doofpot moest.Dit mocht niet bekend worden.

  Nu 11 jaar na dato kunt u toch wel iets meer kwijt over de moord op Marianne.Wie zal erachter komen dat u nu bekend maakt wat er werkelijk heeft afgespeeld.Ik ben heel benieuwd naar uw antwoord.En met het smoesje ik ben niet de Jan Verkaik die u zoekt,trap ik niet in.

  U bent de Jan Verkaik die destijds bij de zaak Vaatstra betrokken was,graag antwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Anonymous (echte naam geef ik niet omdat ik geen vertrouwen heb in wat voor persoon dan ook die voor justiitie of OM werkt)

  Like

 6. Michel Homminga

  dit was Jan Verkaik zijn antwoord

  Date: Mon, 7 Nov 2011 19:29:03 +0100
  > From: jan.verkaik@xxxxx.nl (Vuur: email adres heb ik even onherkenbaar gemaakt, weet niet of dat juridisch door de beugel kan)
  > To: paradigma@hotmail.nl
  > Subject: Re: Aantal vragen
  >
  > Beste Anonymous,
  >
  > Daar u niet het fatsoen heeft om uw naam te noemen, heb ik geen enkele
  > behoefte hier verder op in te gaan.
  >
  > Met vriendelijke groet
  > Jan Verkaik

  Like

 7. Interessant, helaas een nietszeggend antwoord maar goed verhaal. Denk dat jouw email een goede insteek geeft om al deze bovenstaande ‘mensen’ tot in lengte van dagen te blijven bevragen. To the point, feitelijk en niet bedreigend. Maar het zal ze in hun ziel raken want ze weten wat ze gedaan hebben. Petje af Michel.

  Like

 8. Michel Homminga

  Dank je Vuur, Ik heb Jan een aantal dagen later weer eens een email gestuurd met daarin een iets hardere benadering om hem toch op de kast te jagen …

  Dag meneer Verkaik,

  Ik heb u alleens eerder benaderd dat zult u vast nog wel weten. Ik heb u toen een aantal vragen met betrekking tot de moord op
  Marianne Vaatstra aan u gesteld. Ik heb tot op het heden nog niets van u gehoord. Waar bent u bang voor. Wat heeft u te verbergen?
  Of was u erbij dat Marianne vermoord werd. Zijn Feik en Ali vriendjes van u. Ik ga op mijn blog die dagelijks door zo`n 300 tot 500 bezoekers word gelezen een artikel publiceren waarin u naam ook voluit word genoemd als schuldig bevonden aan de moord op Marianne Vaatstra. Uw, Harm Brouwer, Vos en Adema, Spencer en Wietze…allemaal zijn deze personen schuldig.

  U moet uw schamen. Heeft u zelf kinderen meneer verkaik?? Wat zou u ervan vinden als er een politieman iemand het zwijgen zou opleggen die meer weet??? En u bent politieagent..Laat me niet lachen. Ik vind u een belachelijke vertoning als u zichzelf politieman noemt. Ik vind u een corrupte, samenzwerende politieman. En we leven in een vrij land. Dus ik mag zeggen wat ik wil.

  Als u niets te verbergen had, dan had u allang mijn vragen kunnen of willen beantwoorden. U maakt zichzelf verdacht door te zwijgen.

  Met vriendelijke groet,

  Michel

  Like

 9. Michel Homminga

  In de dagen daarna heb ik nog eens wat pogingen gedaan om contact met hem te krijgen.Dit keer met een nog hardere toon. Ik kan deze mail wel naar je email sturen maar zet `m niet hier openbaar.Waarschijnlijk was die mail de aanleiding om aangifte tegen mij te doen.. Pas een dik jaar later kwam er een agent bij mij aan de deur met de melding dat ene Jan Verkaik aangifte tegen mij had gedaan. Maar als ik een gesprek met Jan aan zou gaan zou hij deze aangifte invorderen. Ik ben toen dus dat gesprek aan gegaan. Maar dit gesprek had weinig inhoud. Alles wat ik zei werd weggewuifd.. Ik heb maar wat ja en amen gezegd om zo mogelijk weg te kunnen.

  Hij werd woest toen ik hem vertelde dat hij geen aangifte wegens smaad en laster kon doen…. Het vreemde aan het hele gebeuren vond ik dat Jan Verkaik pas aangifte had gedaan vlak nadat Jasper S als “dader” werd genoemd…

  Like

  • Michel, Je andere email hoef ik niet te hebben als er niet meer relevante info instaat dan dat je al met ons hebt gedeeld. Nogmaals mijn dank daarvoor. Ben benieuwd of er meer mensen zijn met zulke verhalen. Wie heeft er de afgelopen jaren nog meer verhaal proberen te halen bij direct betrokken ambtenaren? Trouwens kan nog steeds. Komt u ze tegen op een verjaardag, in de supermarkt, bij de Zeeman ;)….. vragen staat vrij, maar zij moeten en zullen ooit antwoorden…………

   Om Maaike Terpstra nog maar eens te citeren:
   “Een leugen kun je niet 3 keer
   gelijk vertellen, maar de waarheid wel.”

   Echter dit zijn professionals en liegen al 15 jaar dus hun verhaal zal redelijk vaak hetzelfde zijn maar ze worden er wel moe van en dat is wellicht de enige winst die we kunnen halen of iemand moet zijn/haar menselijkheid terugvinden en openheid van zaken geven uit pure gewetensnood……….

   Like

 10. Michel Homminga

  Ik heb hier ook met Wim Dankbaar en Klaske Ferwerda over gesproken. Wim heb ik toen Jan`s email en telefoon nummer door gemaild. Ik weet niet of Wim daar verder nog iets mee gedaan heeft.

  Wim heeft meer ervaring en verstand van wetten en rechten dan ik.. dus die durfde het wel aan..

  Ik heb me jarenlang verdiept in de Vaatstra zaak, en ben diverse malen op de vindplek in veenklooster geweest. Het graf van Marianne ben ik al een paar keer geweest..Ook heb ik Bauke Vaatstra al een paar keer op de bank zien zitten thuis in zwaagwesteinde..Bauke Vaatstra is nu helemaal de weg kwijt en waarschijnlijk omgekocht door justitie. Tot 2010 was hij zeer close met Wim Dankbaar en Micha Kat… en in een keer draait ie 180 graden om…. Zegt mij genoeg

  Like

  • Uit een reeds eerder gepubliceerd artikel op rechtiskrom.wordpress.com, maar door verbod op het publiceren/citeren uit het dagboek van Maaike inmiddels verwijderd. Zoals jullie weten mag ik het dagboek van Maaike publiceren dus zet ik het maar weer opnieuw online. Deze mail van Wim Dankbaar aan Jan Verkaik inclusief de dagboek citaten geeft eens te meer aan de verdorvenheid van het onderzoek (en de onderzoekers) en waarom dit dagboek ook verboden moest worden:

   From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
   Sent: vrijdag 5 april 2013 14:21
   To: ‘jdv43@xxxxxx.nl’ (origineel in bezit Vuur)
   Subject: Over smaad en aanverwante zaken

   Beste Jan,

   Ik heb begrepen dat je aangifte hebt gedaan tegen Michel Homminga
   wegens smaad, maar die vervolgens hebt ingetrokken. Als politieman
   moet je toch weten dat iets pas smaad is als het gestelde:

   1) niet waar is en

   2) de smaadpleger te kwader trouw weet dat het gestelde niet waar is
   en

   3) in de openbaarheid gepubliceerd is met het doel de betrokkene in
   een kwaad daglicht te stellen

   Aan geen van deze voorwaarden voldoen de emails van Michel Homminga aan jou.

   Zelfs al zou ik jou in deze email een leugenaar of bedrieger noemen,
   dan nog is het geen smaad, omdat ik ten eerste te goeder trouw mag
   aannemen dat het de waarheid is op basis van voor mij deugdelijke
   bronnen en omdat ik het ten tweede niet in de openbaarheid heb
   gepubliceerd. Ten derde omdat ik het je ter wederhoor voorleg om te reageren.

   De vraag rijst dan ook waarom je aangifte doet tegen Michel als je
   zelf zou moeten weten dat je geen poot hebt om op te staan?

   Maar goed, als je geen leugenaar en bedrieger bent dan zul je ook geen
   moeite hebben om aan te geven wat er wel of niet klopt van de volgende
   beweringen uit het dagboek van de moeder van Marianne:

   [Dagboek Maaike Terpstra]:
   “Wat is er gebeurd? En hoe? Zoals het door de recherche wordt gebracht
   is niet de waarheid en kan het ook nooit worden. Zij is daar in het
   weiland neergelegd, het gras stond recht overeind rondom haar lichaam
   en ook Jan Verkaik heeft gezegd dat er geen worstelsporen waren. We
   hebben nooit bevestigd gekregen dat haar schoenafdruk in de droge
   sloot is gevonden. De vraag over haar vingerafdrukken op de fiets is
   nooit bevestigd. De fiets is niet opgevraagd van het NS-station in Buitenpost.
   Dan weet je dat er enkele weken na 1 mei op het A.Z.C. te Kollum een
   caravan is afgebrand. Ook weer heel dubieus. Volgens Jan Verkaik was
   de nieuwe eigenaar bezig met een verfbrander en toen ging de caravan
   in brand. Dat is dus weer niet de waarheid. Hij is op een nacht opgebrand tussen ca.
   1.30-2.00 uur. Bewijsmateriaal soms vernietigt? Wat is daar gebeurd in
   de caravan. En waarom zat er deze nacht een bewaker bij de A.Z.C.
   poort, die net deze nacht inviel voor de anderen en waarom hoefde de
   brandweer daar niet heen om te blussen? Het is allemaal zo duister als
   de nacht, maar ik wil weten wat er met mijn kind is gebeurd.
   Dit hele onderzoek is één grote leugen en er is niks wat ook maar
   klopt, daarvoor hebben we teveel informatie binnen gekregen. We kunnen
   de recherche niet geloven, ik zou graag willen dat het anders zou
   zijn. Dat het voor ons als ouders gemakkelijker zou wezen. Dit is extra zwaar.

   08-10-2000
   Ik denk aan de woorden van Jan Verkaik (leider R.B.T.), toen we hem
   vroegen om de medewerking toe te staan van Peter R. de Vries. Zijn
   antwoord: ‘Wat kunnen die, wat wij niet kunnen?’ Dat kan hij dus
   vanavond met eigen ogen op tv zien.”

   [Wim Dankbaar vs Jan Verkaik]
   Met name zou ik willen weten of het klopt dat jij hebt gezegd dat de
   oorzaak van het affikken van Wolfgang Hebben’s caravan, werkzaamheden
   van de nieuwe eigenaar met een verfbrander zijn geweest. Ook zou ik
   willen weten of de nieuwe eigenaar daarmee midden in de nacht bezig
   was. Ik heb namelijk begrepen dat dat het werkelijke tijdstip van de
   brand is geweest. Tevens heb ik begrepen dat jij de volgende ochtend
   in de afgebrande resten van de caravan stond te poken. Klopt dit, Jan? Zo ja, kun je aangeven waarom?

   Als één van de toenmalige verantwoordelijken voor dit onderzoek, zul
   je ook weten dat de officiële verklaring voor de brand kortsluiting
   was. Wolfgang Hebben stelt dit zelf in het volgende artikel:

   Ook stelt hij daar dat zijn carvan in de nacht in vlammen op ging. Hoe
   is dit te rijmen met jouw versie van de verfbrander?

   Nog een vraag ten aanzien van het volgende:

   [Dagboek Maaike Terpstra] :
   “Dan kom je er achter dat ze het A.Z.C.-Kollum in hun onderzoek links
   laten liggen. De minimale dingen die ze wel deden, stelden niks voor.
   Er komt in de krant dat er dezelfde nacht van de moord op Marianne een
   meisje is verkracht in Kollum. In Kollum weten de mensen van niets,
   maar wij kwamen er achter dat het een asielzoeker uit de Poelpleats
   was, die dit had gedaan. En dan ook nog één uit het bekende groepje,
   dat al langer dan twee jaar de jonge meisjes lastig viel en die Marianne ook hebben bedreigd.
   Jan Verkaik stelden we de vraag: ‘Wie dit was’. Hierop had Verkaik een
   zoetsappig verhaal dat in het geheel niet klopte. Deze dader werd
   alleen maar overgeplaatst naar Helmond. Je vraagt je wel eens ad, waar
   is het recht hier in Nederland. Na weken van aandringen van onze kant,
   dat ze toch de asielzoekers mee moeten nemen in hun onderzoek (omdat
   we daar alle redenen voor hadden), werden ze boos als we weer naar die
   verdwenen asielzoekers vroegen.
   Het werd Henk Heyman en Jouke Knevelman teveel om ons te bezoeken. Jan
   Verkaik zou het overnemen, hij dacht onze gerichte vragen beter te
   kunnen ontwijken.”

   [Wim Dankbaar vs Jan Verkaik]
   Wist jij dat het inzake de overgeplaatste asielzoeker ging om Feik
   Mustafa, die Marianne in de Ringo Bar had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar?
   En wist jij ook dat Feik Mustafa een vriend was van de latere
   hoofdverdachte Ali Hassan, die sinds de moord spoorloos verdwenen was?

   [Dagboek Maaike Terpstra]:
   “Verkaik had nog nooit zulke ouders meegemaakt. Ouders, die er zo mee
   omgingen als wij. ‘We moesten met het verlies van onze dochter bezig
   zijn en niet beginnen te rechercheren’. Ik zat verslagen op de bank na
   deze woorden en dacht: ‘Wat bedoelt hij hiermee en wat doen wij
   hiermee verkeerd? Het zou mij later wel duidelijk worden dat de
   bemoeienissen van de ouders met het onderzoek, hun heel slecht
   uitkwamen. Dit was vanuit de recherche nog maar het begin. Er werd nooit naar ons geluisterd.”

   [Wim Dankbaar vs Jan Verkaik]
   Wat dat rechercheren betreft, heb jij ooit aan aan Spencer en Wietze
   gevraagd of de Ali Hassan die in Istanbul werd gearresteerd, inderdaad
   de Ali Hassan was die zij kenden? En heb jij hen ooit gevraagd of ze
   iets weten van het verhaal dat hun fietsbanden die avond lek gemaakt
   waren door Feik Mustafa? En heb je aan Dick Sletering gevraagd of het
   klopt dat hij de volgende ochtend tegen Bauke Vaatstra heeft gezegd
   dat Spencer’s fiets een lekke band had? En heb je aan Spencer gevraagd
   waarom hij Marianne ging zoeken op de fiets van zijn moeder? Aan
   hoeveel mensen die de verdwenen Ali Hassan uit het AZC kenden, heb je
   gevraagd of het OM de juiste Ali Hassan in Istanbul heeft gearresteerd?

   [Dagboek Maaike Terpstra]:
   “In augustus ging Verkaik met vakantie. Ik heb nog tegen hem gezegd:
   ‘Ik zal je dit vertellen. Het extra leed wat wij als ouders van jullie
   er nog bovenop krijgen, zal ik u nooit vergeven. Het klinkt hard, maar
   ik meen het wel’. Als ze dan totaal geen begrip voor ons als ouders op
   willen brengen en niet eens naar ons willen luisteren. Als Verkaik dan
   tegen ons zegt: ‘Ik hobbel niet achter de menigte aan’. Dat komt hard
   aan. Mijn man zei: ‘Zijn wij de menigte? Wij zijn de ouders van
   Marianne. Als ouders kun je toch een goede tip geven’. Maar nee, het
   woord asielzoeker alleen al, daar wilden ze niets van horen. Ik heb
   nog gezegd: ‘Verkaik, als dit groepje asielzoekers, jongens uit onze
   cultuur waren geweest, dan hadden die andere kant op gewezen’. Maar we
   hadden er alle redenen voor om nu naar het A.Z.C. te wijzen.
   Deze A.Z.C.-ers werden nadat ze Marianne hadden bedreigd met het
   snijgebaar en de woorden “We krijgen jou nog wel’ uit de Ringo Bar
   gezet. Dat is in hun cultuur, waar een vrouw totaal geen rechten
   heeft, niet te pruimen. Ook Gizela hadden ze al eens bedreigd met de
   woorden: ‘We pakken jou nog wel eens met z’n allen’. Dit alles weet de recherche.
   Dan zijn er op 1 mei twee asielzoekers uit dit bewuste groepje
   verdwenen en nog geen reden om daar achter aan te gaan. Dat is toch niet te begrijpen?
   Dan zegt Jan Verkaik tegen mij: ‘Dit soort beestachtige moorden
   gebeurd onder Nederlanders evenveel als onder allochtonen’. Dan zeg
   ik: ‘Jan Verkaik, dat liegt u! Dat is niet waar, je denkt toch niet
   dat ik dat geloof’. En dan is hij weer uitgepraat.”

   [Wim Dankbaar vs Jan Verkaik]
   Klopt het overigens dat jij voor de moord op Marianne reeds bevriend
   was met de familie Sletering? Is het onderstaande een juiste weergave
   van jouw recherchewerk ten aanzien van Spencer en Wietze?

   [Dagboek Maaike Terpstra]:
   “We snapten er werkelijk niks meer van, maar we kwamen er dus wel
   achter wat de bedoeling was. Ik kreeg het verwijt te horen dat ik
   Spencer z’n ‘spullen van medeleven’ had terug gestuurd. Jan Verkaik
   zei dat ik die jongens had beschadigd. Zo ging je niet met mensen om.
   Bauke zei nog: ‘Je moest eens weten hoe hij ons heeft beschadigd’. En
   waarom ik het had gedaan. ‘Omdat Dick Sletering, de vader van Spencer,
   in het Algemeen Dagblad een verhaal had waarin, zelfs Marianne haar
   karakter werd neergezet. Dit allemaal ten voordele van Spencer. Hier
   had hij het recht niet toe. Hij kende haar maar amper.
   Dick Sletering schreef: ‘Indien de jongens met Marianne mee waren
   gefietst, dan hadden ze vast ook een mes in de rug gehad’. Dat zijn
   uitspraken die nergens op slaan, of zou de vader van Spencer toch meer
   weten? Hij neemt de touwtjes in handen voor Spencer en de recherche
   beschermt hun. Waarom? We zijn na deze avond werkelijk twee dagen door
   een hel gegaan. De bedoeling van Justitie was, dat we ons niet meer
   met het onderzoek mochten bemoeien en vooral geen telefoontjes mochten
   beantwoorden. Ze zeiden dat wij als ouders veel te veel met het
   onderzoek bezig waren en dat zo ons hele gezin kapot zou gaan. Een
   sterk wapen om dit over de hoofden van onze volwassen kinderen te
   spelen. Het kwam de recherche heel slecht uit dat wij via informatie
   van mensen achter bepaalde dingen kwamen, die wij en de burgers niet mochten weten.

   De eerstvolgende keer dat Jan Verkaik bij ons komt en het gesprek gaat
   hierover, moeten we hem beloven om deze jongens met rust te laten,
   want ze hadden het al zo moeilijk. Ze konden wel voor de trein
   springen. Ik heb
   gezegd: ‘Jan Verkaik, je denkt toch niet dat ik daar ook nog eens mee zit.
   Hij is de eerste aanleiding tot haar dood en nu krijgt hij ook nog een
   vrijbrief van jullie om te liegen. Wij willen de waarheid en voor de
   trein springen is laks dan heeft hij de machinist ook nog te pakken.
   Er zijn wel andere manieren’.
   4 à 5 weken na de moord op zijn vriendin zit deze Spencer alweer op
   een feestje op de Triemen en daarna nog eens in de Ringo Bar. Wat een
   mentaliteit. Z’n vader zei nog in een gesprek met de vader van Marianne:
   ‘Hoe lang moest het dan duren?’ Als je dit moet aanhoren ben je sprakeloos.
   Het zegt genoeg over de mentaliteit van deze vader en zoon Sletering.
   5 weken na de moord en dan alweer naar de bar, waar hij altijd met
   Marianne was. Dit is voor ons niet te begrijpen. Korte tijd later zat
   hij daar alweer met een ander meisje, waar hij mee ging. Wat
   vreselijk, dat nu juist onze dochter verliefd op deze karakterloze vent moest worden.
   In september 2000 bel ik uit wanhoop (omdat je zo graag een eerlijk
   antwoord
   wilt) op een zondagavond de familie Sletering op met de vraag: ‘Geef
   mij toch svp een eerlijk antwoord over het afscheid nemen bij de
   sportvelden van Marianne en uw zoon, want dat is een leugen. Ik wil
   weten wat er gebeurd is, daar heb ik recht op.’
   Hij werd direct zo kwaad toen hij alleen mijn naam maar hoorde en
   dreigde gelijk met de politie. Ik heb gezegd: ‘Je gaat je gang maar
   Sletering, het maakt mij niks uit’.
   De volgende ochtend hing het O.M. direct aan de telefoon met de vraag
   of ik gebeld had met Dick Sletering.”

   Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

   Wim Dankbaar

   Like

 11. Voor de nieuwkomers hier een citaat uit Dagboek Maaike Terpstra deel 2 pagina 1. Dit schreef Maaike op op 5 oktober 2001:

  “Wij vragen hem ook: ‘is het mogelijk dat de leidinggevende van het R.B.T. opdracht krijgen van het O.M. om zoals in deze zaak bepaalde mensen buiten het onderzoek te houden. Dit om onrust en tegenstand de kop in te drukken. Politiek belang’.

  Daar antwoordde hij resoluut op. `Natuurlijk als de politieke belangen zwaarder wegen, dan word deze weg gevolgd en niet het recht.’. Dit is dus altijd ons denken geweest.”

  Dit voelde Maaike toen al haarscherp aan…….

  Het volledige dagboek (deel 1 en 2) kunnen jullie inmiddels wel vinden en als je daarnaast het boek “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra” van Wim en Hans leest dan zul je zien hoe scherp Maaike het zag. Maar erger nog, waar Maaike het tegenop moest nemen. Het was een oneerlijk gevecht. Maaike, de moeder van een vermoord meisje tegen ….. ja tegen wat eigenlijk…… tegen wie nu eigenlijk en bovenal waarom????????

  Ik hoop echt dat iedereen dit zoveel mogelijk deelt (gebeurt al zie ik) want er komt een dag dat deze gasten op jouw pad komen direct of indirect en dan mag je hopen dat je wanhoopskreten gehoord worden door mensen als Wim Dankbaar en Micha Kat (die natuurlijk ook ongelofelijk veel heeft betekend in deze zaak) en al die andere die op de achtergrond meegewerkt hebben (sorry als ik mensen vergeet) zoals André Vergeer. Maar zelfs dan heeft Maaike er zelf niets mee gewonnen. Ze is haar dochter kwijt en in zekere zin ook de rest van haar familie. Ook al heeft ze toegegeven aan de chantage van haar kinderen je kan mij niet vertellen dat ze die nog vertrouwt. Ja, haar kleinkinderen kan ze gelukkig nog liefhebben. Maar toch……

  Like

 12. Page

  Corrupte doofpotters blijven confronteren inderdaad, liefs in het bijzijn van (veel) anderen. Vriendelijk aanspreken met: Hallo! Jij hebt Marianne verloochend. Nadat ze is verkracht en vermood, heb jij nog even figuurlijk een mes in haar rug gestoken. Fijne dag nog verder!

  Like

 13. Michel Homminga

  Beste Vuur, je noemt hier nu een reeks namen zoals Jan Verkaik, Harm Brouwer, Piet Visser etc… Maar wat dacht je van Spencer Sletering , en zijn vader Dick Sletering of Wietze Steenstra,, Stephanie van reemst , ook deze namen moeten hun verantwoorden. Zij hebben ook 15 jaar lang gezwegen. Ik heb Spencer ooit eens op facebook gesignaleerd. Ik stuurde hem een bericht, de volgende dag was zijn faceboek account foetsie.. Wietze Steenstra staat overigens nog wel op facebook.

  Like

  • Michel,
   Heb geduld, mijn blog is niet gestart om het hele Marianne Vaatstra verhaal tot in detail uit de doeken te doen. Daar zijn immers meer dan genoeg sites voor waar alles te vinden is. Echter ik ben nu wel voornemens om overzichtelijk en helder de hoofdrol spelers haarscherp in beeld neer te zetten. Voornamelijk voor de lezers die nieuw zijn, niet zoveel tijd hebben (15 jaar corruptie is moeilijk door heen te worstelen), of gewoon weg afhaken door alle mist die bewust gecreëerd is door deze overheid. Waarschijnlijk waag ik er in ieder geval nog 2 korte bondige blogs aan met naam en rugnummers. 1) De werkelijke daders en 2) De meest cruciale getuigen ( die aantoonbaar gelogen hebben, waarom ????).
   Kan alleen geen foto van Spencer Sletering boven water krijgen. Waarschijnlijk heeft die inmiddels een nieuwe identiteit. Opgevoerd in het getuigenbescherming programma, koud kunstje voor huis vriend Jan Verkaik.

   Ook van de andere hoofdrolspelers kan ik best nog wat actuele foto’s gebruiken. vuur1001 en dan gmail.com voor de mensen die input hebben.

   Like

 14. Thanks alvast voor de moeite….. Wie doet ermee? The usual suspects die wat uit te leggen hebben, beschermd tot op de dag van vandaag door justitie van uw belastinggeld: Spencer Sletering, Wietze Steenstra, Dick Sletering, Stephanie van Reemst. Actuele foto’s van Feik Mustafa (regulier gehuisvest in Nederland met goudomrande permanente verblijfsvergunning), Wolfgang Hebben en ach ja waarom ook niet Jano Hassan en als klap op de vuurpijl wie weet waar Willem Wever woont: Ali Hussein Hassan. Binnenkort in dit Theater……

  Niet schrikken mensen maar dit zijn de mensen die de waarheid weten dan wel (in)direct betrokken waren bij de moord op Marianne Vaatstra. Als u ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ leest weet u, net als ieder kind van 10 dat Jasper Steringa onschuldig is én Uw overheid door en door corrupt is. Top down, van Koning Demmink tot voetsoldaat Verkaik.

  Niet de illusie dat ik of die andere bloggertjes er iets aan kunnen veranderen maar ik kan wel zeggen: Dit niet meer, genoeg is genoeg!

  en ik blijf het zeggen…..

  Like

 15. Pingback: Spencer Sletering – Het gezicht achter de Vaatstra Leugen | Vuur

 16. marijke

  Na vele jaren deze zaak op de voet gevolgd te hebben, en er allesss over gelezen te hebben, zijn er nog een hoooop vragen die beantwoord moeten worden en die een dieper onderzoek vereisen : 1.Wie waren exact : Ludger Dill, en Wolfgang Hebben ? 2. Waar waren zij ECHT mee bezig ? 3. Wat waren hun rol in deze hele zaak ? 4. Werkten zij in OPDRACHT ? 5. In opdracht van wie ? 6. Waar hielden zij zich mee bezig ? 7. Wat was hun voorgeschiedenis ? Wanneer er ook een antwoord komt op deze vragen, zal er een BEERPUT open gaan, die zijn weerga niet kent, in de Nederlandse geschiedenis…..Dat is zeker ! ….Dan zal naar mijn bescheiden mening de zaak pas opgelost worden, ECHT opgelost….daar zit nog een heel groot verhaal ACHTER….inclusief de sporen die zullen uitwaaien over heeeel Europa en verder…..Dan zal blijken dat figuren als Ali en Feik misschien niet die belangrijkheid hebben ( als daders ) als we NU denken…….De BEERPUT zal nog veeeel dieper blijken te zijn…..En dat is mijn mening !!! Deze zaak is slechts het spreekwoordelijke TOPJE vande IJSBERG, een hele HOGE IJSBERG wel te verstaan, waarvan de top zeer ver het dichte wolkendek passeert ! Nog enkele vragen : 8. Met WIE hadden deze 2 mensen contact ? 9. Met WIE hebben zij gebeld in deze dagen / weken voorafgaand aan deze zaak ? 10. Waren zij misschien met nog meer zaken verbonden Voor of NA deze zaak ? 11. Zijn er overeenkomsten ? 12. Staat deze zaak van Marianne op zichzelf, of is deze zaak verbonden met andere zaken, en is er sprake van een grote cirkel ? Dit moet allemaal onderzocht worden…als dat al oooit gaat gebeuren …..

  Like

  • Hallo Marijke,

   Inderdaad vragen, vragen en nog eens vragen. Ook als je het boek gelezen hebt krijgen je uiteraard ook nog meer vragen. Maar je krijgt ook antwoorden met knalharde bewijzen.

   De leugen (fietsverhaal) Spencer Sletering en Wietze Steenstra wordt voor eens en voor altijd korte metten mee gemaakt. Had Peter R. De Vries in 2003 natuurlijk ook al gedaan (http://www.youtube.com/watch?v=zTq4mkUO7iQ) maar dit is hij vergeten. Dit blijkt onomstotelijk uit meerdere getuigenverklaringen, zowel de tientallen reeds openbare officiële getuigenverklaringen, als de nieuwe ‘anonieme’ getuigenverklaringen die bij de notaris in de kluis liggen.

   Dus nu krijg je automatisch meer vragen zoals: Wat is het motief van Spencer en Wietze, hebben ze er iets mee te maken, zijn zij de moordenaars, hebben ze het samen met Ali gedaan en ik kan nog duizend vragen verzinnen.
   Maar een duidelijk antwoord heb je ook in het feit dat het fietsverhaal 100% bewezen gelogen is en wel:

   Het fietsverhaal is niet waar dus:
   – Marianne heeft nooit op alleen op een fiets gezeten ergens tussen 01.30 en 2.30.
   – Marianne dus ook nooit Jasper op de fiets heeft kunnen tegenkomen.
   – De bekentenis van Jasper dus niet klopt. Hij kwam Marianne op de fiets tegen rond 01.45 en 02.00. Jasper zag Marianne nog afscheid nemen van twee jongens. Nadat Marianne hem tegemoet kwam en voorbij was draaide hij zich om en ging haar achterna ( ‘Do bist fan my. Jij bent voor mij.’ Dat flitste volgens eigen zeggen vanuit het niets door het hoofd van Jasper Steringa )
   – Alleen dit feit al slaat werkelijk als een lul op een drumstel.

   Het boek staat vol met bewijzen en heeft alles op een rij gezet. Iedereen die het leest zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen:

   – Jasper Steringa is onschuldig
   – Ali Schuldig + nog een riedeltje waaronder Ludger/Wolfgang
   – Bovenstaande personen brouwer,verkaik,bronsvoort,mous, reijenga en de vries zijn schuldig aan het verbergen van een zwaar misdrijf. Het verbergen van de ware schuldigen.

   Dit is mijns inziens het logische gevolg van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’.

   En ik heb nog niemand gehoord die het boek gelezen heeft dat er onzin instaat.

   Like

   • marijke

    beste Vuur, je hebt van mij ook niet kunnen lezen, dat er onzin in het boek zou staan, INTEGENDEEL ! Ik mis alleen die plusminus 300 bladzijden waarin mijn 12 vragen beantwoord worden…Voor mij is het zeker, dat DIE antwoorden een scherper beeld op de zaak zouden werpen….maar dat is slechts mijn gevoel en nog geen bewijs natuurlijk, Al weet ik 1000% zeker dat ik daarin gelijk ga krijgen, die vragen vroeg ik me al af, een paar jaar geleden en eigenlijk had ik zo gehoopt dat het boek inderdaad IETS verder zou gaan, als waarmee het nu gestopt is…..Maar ik hoop van harte dat Wim Dankbaar en Hans Mauritz Deel 2 gaan schrijven……Ik vindt dat we NU niet meer zo moeten blijven hangen in de informatie die er tot nu toe is…..ik vindt dat we VERDER moeten……we weten dat dat fietsverhaal niet klopt, en we weten al dat die Ali en die Feik er voor 100% bij betrokken zijn maar we moeten VERDER…..HIERBIJ stopt het namelijk niet, daar dit naar mijn MENING een `moord op bestelling ` was ! En beslist GEEN moord-actie die op zichzelf staat…..ik ben `slechts ` het achternichtje van een oud-commissaris / rechercheur…..maar die genen zitten er bij mij toch WEL in, dat weet ik zeker……ik heb mijn roeping dus gemist, jammer. Als ik morgen een kans kreeg, gooide ik binnen 48 uur de hele zaak op zijn kop…..ZONDER OPLEIDING… Wim en Hans hebben geweldig werk verricht, fantastisch !….maar het wachten is NU op deel 2………

    Like

    • Beste Marijke,

     Dank voor je reacties. Ik ben het ook helemaal met je eens dat er veel meer is wat we nog niet weten. Maar toch moet dat eerste domino steentje omvallen en dat steentje moet zijn dat de bewijzen / ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ vol in de reguliere media komen, onder het publiek bekent wordt en vanuit de samenleving een nieuw onderzoek wordt geëist, inclusief Jasper per direct vrij.
     Wellicht kan je oom de oud-commissaris/rechercheur het boek eens lezen en er commentaar opgeven. Ik vermoed dat als hij het boek had geschreven en had uitgebracht dat de landelijke media allang geëxplodeerd was. Mocht hij dat willen doen (mits nog in staat) dan zal ik zijn recensie hier plaatsen (ongeacht of hij het boek adviseert of onderuit haalt). Zo zeker ben ik van het boek. Maar wellicht leid ik aan tunnelvisie dus zijn input is zeer welkom net als die van jou overigens.

     Like

 17. Y de B

  Vuur,

  Waarom is er nog niet veel bekendheid gemaakt bij de grote media over het boek van Wim Dankbaar. Wordt dit uit angst geweigerd?
  Of is er al steeds meer sprake van publiciteit?
  Hoe kunnen wij daar aan bijdragen?
  Deze zaak moet opgelost worden en de barbaren (de rechtspraak) moet hangen!!!

  Iemand uit Friesland

  Like

  • Y de B,
   Welkom. Het boek is voor officiële lancering op 9 mei naar alle grote media in Nederland verstuurd dus iedereen heeft het. Waarom ze er (nog) niets mee doen kan ik alleen maar naar raden maar dat het wordt dood gezwegen mogen meer dan duidelijk zijn. Van sommige mensen op sommige redacties weet ik dat ze het gelezen hebben en dat ze werkelijk van hun bureaustoel zijn gevallen. De verwachting bij mij was dus ook dat er vast wel iets in de landelijke MSM zou komen en die hoop heb ik nog steeds.

   Wat kunnen wij doen? Mails sturen naar de redacties. Op internet bij de reaguursels van grote sites links achterlaten als het over dit onderwerp gaat (Vaatstra, overheidscorruptie etc.). En natuurlijk iedereen die je kent overtuigen om het boek te lezen, want ik heb niemand gehoord die zegt: ‘Dit klopt niet’. De tegenstanders of critici komen met vragen om af te leiden of om te saboteren maar wat er in het boek staat is niet te ontkennen.

   Like

 18. theyknew

  Ik durf niet te stellen dat ik oneindig wijs ben, zoals de titel boven de reactiemogelijkheid toont, maar of de doofpot alleen met het asielbeleid te maken heeft durf ik te betwijfelen. Je kan mij namelijk niet wijs maken dat er niemand van Justitie tot burgemeester tot politie kennis had, wat er zich afpeelde in de caravan van Wolfgang Hebben. Waarom werd dat gedoogd? Waren er soms een aantal binnen die organisatie, die er belangen hadden? De moeite waard om daar ook eens naar te kijken?

  Like

  • Welcome TheyKnew,

   Wat er daadwerkelijk als motief schuilt achter het in de doofpot houden van dit weerzinwekkende misdrijf zal voorlopig nog wel even onduidelijk blijven. Wat voor mij als een paal boven water staat is dat Jasper Steringa onschuldig is en Ali Hussein Hassan de moordenaar is van Marianne Vaatstra. Ook is voor mij zeker dat deze mensen:
   https://vuur01.wordpress.com/2014/05/21/verantwoordelijk-voor-de-vaatstra-cover-up-dag-1/

   Vanaf dag 1 (letterlijk dus 1 mei 1999) hiervan compleet op de hoogte waren. Dat ze het dus ook vanaf dag 1 in de doofpot hebben gestopt en dat de ‘mensen’ hierboven genoemd ook allemaal 100% kennis hebben van deze feiten en dus al die jaren ons hebben voorgelogen. Wat hier het motief van is dat zal voorlopig nog wel even duister blijven. Ik ben van mening dat eerst iedereen van het bovenstaande kennis moet hebben zodat we nu eens een keer zeggen: ‘Nu is het genoeg’…… Dan de verantwoordelijke mensen aanpakken. Jasper vrij krijgen en de beerput open trekken.

   Of dit ooit gaat gebeuren…… Ik weet het niet, maar ik hoop dat de bovenstaande ‘mensen’ levenslang lastige vragen krijgen.

   Hey man, was jij niet die OvJ die de Vaatstra zaak in de doofpot stopte? Ja dat was jij toch? Het interesseerde je geen reet he, dat een onschuldig meisje verkracht en als een varken afgeslacht werd he? Interesseerde je niet he? Hoe kwam dat? Carriere, asielzoekers belangen? Of kwam jij ook regelmatig op het AZC voor een verzetje…… wat snuffmovies maken? Hey ouwe, jij hebt het goed voor elkaar man, je komt overal mee weg als je maar macht hebt…..top!

   Like

   • theyknew

    “Hey man, was jij niet die OvJ die de Vaatstra zaak in de doofpot stopte? Ja dat was jij toch? Het interesseerde je geen reet he, dat een onschuldig meisje verkracht en als een varken afgeslacht werd he? Interesseerde je niet he? Hoe kwam dat? Carriere, asielzoekers belangen? Of kwam jij ook regelmatig op het AZC voor een verzetje…… wat snuffmovies maken? Hey ouwe, jij hebt het goed voor elkaar man, je komt overal mee weg als je maar macht hebt…..top!”

    Precies! En nog wat; “Was de subsidie voor het AZC zo interessant, dat het wel een jong mensenleven mocht kosten?”

    Wij staan in de top 5 van de minst corrupte landen, dat wist je toch, hé?

    Like

 19. Ook tegen Jan Vlug zal er aangifte worden gedaan. Corruptie krijgt steeds meer een gezicht.

  Like

 20. Ries

  TheyKnew quote: Je kan mij namelijk niet wijs maken dat er niemand van Justitie tot burgemeester tot politie kennis had, wat er zich afpeelde in de caravan van Wolfgang Hebben. Waarom werd dat gedoogd? Waren er soms een aantal binnen die organisatie, die er belangen hadden? De moeite waard om daar ook eens naar te kijken? – (wellicht beetje off topic)
  Demmink stond bovenaan en we weten allen dat dit een smeerpijp is! maar wellicht wat minder bekend maar ook een bij de Vaatstra zaak betrokkende die volgens zeggen pedo sympathie heeft is mr. Vlug juist ja de ”advocaat” die Jasper Steringa veroordeeld heeft weten te krijgen. As found on Google: Jan Vlug ook pedoseksuele gevoelens?
  Jan Vlug is advocaat. Hij heeft pedo-sexuelen onder zijn clientèle.
  Enkele citaten:
  Advocaat Jan Vlug: ‘Let op je kinderen, niet op die paar pedo’s, is mijn motto’
  Uitspraak in de volkskrant: “De pedoseksuelen die ik bijsta zijn gewone vaders, ooms, voetbaltrainers. Je moet buitengewoon voorzichtig zijn.”
  De Deventer advocaat Jan Vlug noemt het belagen van Marthijn Uittenbogaard een ‘schande’. Dat laat de advocaat weten via Twitter. “Man is nooit veroordeeld of zelfs verdachte geweest! Alleen barbaren doen eigenrichting.”
  Kortom bij justitie, advocatuur en hoogplaatsen is het een broedplaats van foute mensen
  @Vuur ”Ook tegen Jan Vlug zal er aangifte worden gedaan”.ben bang dat zo’n aangifte in een heeeeeeeeeeeeeeel diepe stoffige la te recht komt.

  Like

 21. ” 10 juni 2014 om 14:24
  Dit zijn de belangrijke fora om geduldig en stapje voor stapje uit te leggen hoe het zit. Je moet hier engelen geduld en een goed doorzettingsvermogen hebben om iedereen die oprecht is alle kanten van het verhaal uit te leggen. ”

  Dit schreef je op rechtiskrom.
  Hier zou ik best wat meer over willen zeggen, maar niet via een blog.

  Like

 22. Pingback: Steun de aangifte tegen de doofpotters in de Vaatstra-zaak | Vuur

 23. De Waarheid

  Demmink, Vaatstra, Peter R de V, Joran (hè bleek die geruchtmakende uitzending later ook al geen doorgestoken kaart?) Vaatstra, is wat Peter R de V betreft een zelfde verhaal. Het komt er op neer dat hij de zaak heeft ‘opgelost’ in samenwerking met het OM. Maar het is andersom. Het OM heeft hem gevraagd om er weer een spraakmakende openbaring van te maken. Het goedgelovige deel van Nederland beschouwd PR de V als betrouwbaar persoon. Hij lost immers misdaden op? Maar nu is hij gestopt om spelersmakelaar te worden. Jaja. Een spraakmakende carrièreswitch als je het mij vraagt. Waarom stapt hij uit het criminele wereldje? Weet hij te veel? Is hij er niet echt minder van geworden, als u begrijpt wat ik bedoel?
  Gatverdamme. Justitie stinkt uren in de wind. Maar gelukkig blijft voor altijd overeind het gezegde: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Ben bijzonder benieuwd wanneer de absolute waarheid naar buiten komt. En niet door de echte topcriminelen met witte boorden en beffen in scene gezette waarheden. En dat geldt voor zowel de zaak Demmink als Marianne Vaatstra,

  Like

  • “Maar het is andersom. Het OM heeft hem gevraagd om er weer een spraakmakende openbaring van te maken.”

   Hoe waar dit is vertelt lector Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen zelf in het Friesch Dagblad. Zij was ingehuurd tussen 2011-2013 om de communicatiestrategie voor het OM te bepalen in de zaak Vaatstra. Hiervoor heeft ze de publieksprijs van Communicatiemanager 2013 bij Logeion, beroepsvereniging voor communicatieprofessionals gewonnen. Ze zegt zelf, hier komt ie:

   “We moesten de mensen een ander perspectief op de moord op Marianne Vaatstra geven….”

   Dit artikel is een artikel uit het Friesch Dagblad door Goos Bies. Het is niet volledig in gescannend dus wie het volledige artikel heeft …..

   Ze zegt ergens anders:
   Quote:
   “Deze communicatieaanpak, waarin het taalgebruik van betrokkenen centraal stond, heeft positieve impact gehad op de acceptatie van het nieuwe moordscenario en legitimeerde het grootschalige DNA-onderzoek….”

   Let wel dit is ruim een jaar voor Jasper Steringa wordt opgepakt……

   Like

 24. Ries

  Vaatstra: communicatiestrategie en woordvoering rondom het DNA-onderzoek.
  http://husite.nl/nextlevel/2013/12/16/discoursanalyse-in-de-zaak-vaatstra/
  Hogeschool Utrecht

  Like

  • Dank Ries, helaas niet hetzelfde Artikel. Het artikel van het Friesch dagblad is met name interessant omdat Klarenbeek daarin wordt geïnterviewd en ze vol trots uitlegt welke strategie ze de afgelopen jaren gehanteerd hebben om een nieuw moordscenario er bij het publiek in te rammen. Met als kroon op het werk het betrekken van Peter R. de Vries omdat hij zoveel aanzien heeft en dus een grote impact. Dit alles in de jaren vóór dat Jasper in beeld kwam.

   Like

 25. y de b

  Ik heb de redacties van De Telegraaf, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden gemaild om eens echt aandacht te gaan besteden aan het boek van Wim Dankbaar. Ruim 2 weken terug. Wat denk je? Niks geen reactie!!!!

  Y de B

  Like

  • Thanks y de b, heeft zeker nut ook al lijkt het van niet. Stuur zelf ook regelmatig naar redacties zoals bijv. één vandaag. Die zouden juist een reden hebben gezien de uitzendingen die ze over Ali hebben gemaakt. Geen reactie. Maar als iedereen die overtuigd is van deze corruptie een mail stuurt dan wordt het vanzelf een meerderheid. Het moet ergens beginnen dus nogmaals dank voor je actie!

   Like

Uw oneindige wijsheid kunt u hier kwijt:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s