Doofpot, Machtsmisbruik…. Is er iets aan te doen?

Een historische quote van Lord Acton:’Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’.

Al jaren vraag ik me af waarom verandert er niets? Waarom blijven we keer op keer dezelfde fouten maken. Is ons systeem niet goed? Of je het nu over het bancaire systeem hebt, over ons politieke systeem, het is altijd weer hetzelfde achteraf geneuzel. Met de kennis van nu … bla bla bla…, dit mag nooit meer gebeuren bla bla bla….. maar toch verandert er niets. Niemand is ooit echt verantwoordelijk voor grote miljarden verslindende projecten (NL heeft 450 Miljard euro schuld), ambtsmisbruik (Joris Demmink), grootschalig kindermisbruik (kerk) of gewoon keihard liegen tegen de hardwerkende burgers die maar met z’n allen de broekriem moeten aanhalen uit solidariteit (gemiddelde troonrede laatste 10 jaar).

Wie is hier nu schuldig aan? En zal er iets veranderen als we bijvoorbeeld Joris Demmink ontmaskeren of als we de werkelijke moordenaar(s) van Marianne Vaatstra oppakken? ……

Nope, alleen als jij én ik veranderen verandert er werkelijk iets…………

Hoezo Vuur, wat heb ik ermee te maken? leg uit……..

Hoe zit de mens in elkaar als het op macht aankomt? Om die vraag te beantwoorden het volgende:
Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.”

Hier ben ik het dus NIET met Lord Acton eens. Mijn analyse is volledig anders. Iedereen zit vol geweld, hebzucht, boosheid, passie, verlangens… maar niemand heeft macht dus iedereen is en blijft een ‘Heilige’. Om gewelddadig te kunnen zijn moet je macht hebben. Om je hebzucht te vervullen moet je machtig zijn. Om je verlangens te verzadigen moet je machtig zijn.

Op het moment dat je macht in je handen krijgt beginnen al je slapende honden te blaffen. Macht wordt voedsel voor jou, een kans. Het is niet zo dat macht corrupt maakt, jij bent al corrupt. Ja, je hoort het goed, jij bent al corrupt! Macht zorgt er alleen voor dat jouw corruptie naar buiten komt. Je wilde ooit iemand dood maken, maar je had niet de macht om te doden. Maar als je de macht hebt, dan zul je doden.

Het is niet zo dat macht je corrupt maakt, corruptie draag je in jezelf.
Macht geeft je enkel de kans om te doen wat je maar wilt doen.

Macht in de handen van een man zoals Gautama Boeddha zal geen corruptie brengen. Integendeel zelfs, het zal de mensheid helpen om meer bewustzijn te creëren. Macht in de handen van bijvoorbeeld Hitler, om maar wat te noemen, verwoest mensen, verkracht vrouwen, verbrandt mensen levend. Hele steden, complete landen zijn in vlammen opgegaan…………

Het is niet macht. Het zijn de verlangens die deze man, Hitler, al in zich had.

Het is net als wanneer de regen komt en verschillende planten beginnen te groeien. Maar verschillende planten hebben verschillende bloemen. Wat er ook in jouw zaadje zit, wat het potentieel ook is, macht geeft je een kans om het te laten groeien.

En omdat de overgrote meerderheid nog steeds zo onbewust leeft, dat zodra ze aan de macht komen, zien ze alleen de kans om al hun onbewuste verlangens uit te laten komen. Ongeacht of dat mensen levens kost.

Als je mij vraagt over het misbruik van macht; Macht wordt misbruikt omdat je in je onderbewustzijn lelijke, duistere instincten hebt, welke nog een erfenis zijn van onze dieren vrienden.

Maar wat doen wij? Eén derde van ons leven zijn we bezig met onze kinderen aan het ‘opleiden’. Opleiden om een productief en respectabel burger te worden voor de maatschappij (wie?). Dit doen we door ze helemaal vol te stoppen met informatie gekleurd door onze interpretatie en we noemen het Kennis. En oh ja, met nog een flinke scheut waarde en normen natuurlijk. Eenmaal volledig opgeleid wensen we ze succes met het veroveren van een plaatsje in de maatschappij.

Wat we eigenlijk zouden moeten doen is onze kinderen bewust maken van hun natuurlijk instincten. Leren om te gaan met hun onderbewuste werkelijke natuur. We zouden ze moeten leren op een natuurlijke manier om te gaan met verdriet, agressie, hebzucht , geweld, jaloezie, hartstocht. Zodat tegen de tijd dat ze van de universiteit afkomen en op welke manier dan ook in een machtspositie komen ze niet in hun onderbewustzijn giftig en destructief zijn. Pas dán zal de macht niet meer misbruikt worden, wie gaat het misbruiken dan? Macht is neutraal.

Mensen worden niet corrupt door macht. De mensen zijn al corrupt, macht zorgt er alleen voor dat de corruptie actief wordt.

Macht op zich is neutraal. In de handen van een goed man zal het een zegen zijn. In de handen van een onbewust man zal het een vloek zijn. Maar al duizenden jaren vervloeken we macht zonder door te hebben dat het niet de macht is die we moeten vervloeken. Mensen moeten gereinigd worden van al die duistere instincten en verlangens dat verscholen ligt in allen van ons. Want, let op, een ieder van ons zal op wat voor manier dan ook macht hebben in zijn of haar leven.

Dit hoeft niet perse een hele grote invloedrijke wereldlijke macht te zijn. Neem nou bijvoorbeeld de ambtenaar in het bekende reclame spotje ‘de paarse krokodil’.

De ambtenaar is helemaal niet geïnteresseerd in helpen maar wil haar gewoon even laten zien dat hij macht heeft. We kennen het verschijnsel allemaal dat de meest eenvoudige werknemer zich gedraagt als de president zelf. Het maakt niet uit op welk moment, je zult een vorm van macht hebben waar dan ook.

Psychologen zeggen dat mensen die bang zijn om de competitie voor macht aan te gaan een eenvoudiger weg kiezen. Ze worden dienstverlener bij de kwetsbaren in de maatschappij bijvoorbeeld kleine kinderen…… je kan ze lastig vallen, kleineren, vernederen…. Alhoewel dit niet de bedoeling is gebeurt dit toch op grote schaal.

Zelfs ouders gebruiken macht, onderwijzers gebruiken macht, echtgenoten gebruiken macht, echtgenotes gebruiken macht…. Het maakt niet uit iedereen gebruikt macht.

Als de mensheid die diepe psychologische oorzaken gaat begrijpen en het onderbewustzijn van de mens gaat veranderen middels meditatie, dan kan het regenen van macht maar dan zal het onkruid van corruptie niet groeien.

Zo niet dan zal macht altijd misbruikt worden tot in het einde der tijden. Je kan macht niet wegnemen uit de handen van de mens. Er zal altijd iemand een vader moeten zijn, er al altijd iemand een moeder moeten zijn, er zullen altijd onderwijzers moeten zijn………

Het enige wat we kunnen doen is ons onderbewustzijn veranderen. Bestudeer je onderbewustzijn, verstop het niet, maar word je bewust van je diepste verlangens. Alleen zo kun je de lelijke, onderbewuste, verwoestende, instincten en verlangens puur krijgen. Alleen zo kan macht niet misbruikt worden en zelfs een zegen zijn…… zelfs creatief. Op die manier doe je iets om het leven meer liefdevol en leefbaar te maken en het bestaan een beetje mooier.

Maar tijdens dit doen zal iedereen, alle mensen verslaafd aan macht, tegen je zijn omdat ze bang zijn hun macht te verliezen.

Mensen zijn zo onbewust dat ze alles zullen doen om hun macht te behouden, hun respect, zelfs al moeten ze de hele wereld opblazen. Ze riskeren alles om hun ego maar in stand te houden, te redden. En dit zijn de mensen die op een natuurlijke manier aan de macht zijn gekomen, aangezien zij de enige zijn die op zoek zijn naar macht.

Geen creatief, intelligent persoon is op zoek naar macht. Geen intelligent persoon in geïnteresseerd in het overheersen van anderen. Zijn eerste interesse is om zichzelf te leren kennen. Met andere woorden: de mensen met de hoogste kwaliteit van intelligentie zijn op zoek naar het mystieke en de meest middelmatige mensen gaan op zoek naar macht. Dit kan een wereldse macht zijn, een politieke, een financiële macht of het religieus domineren van honderden miljoenen mensen. Maar de basis behoefte is het domineren van meer en meer mensen.

Deze behoefte ontstaat omdat je jezelf niet kent en je niet wilt weten dat je jezelf niet kent. Je bent zo bang om bewust te worden van je onwetendheid en domheid dat huist in het centrum van je wezen. Je vlucht uit deze duisternis door gebruik te maken van verschillende methoden: Lust voor geld, lust voor macht, lust voor respect, lust voor eer, lust voor sex…… En een man waar duisternis in schuilt is instaat om alles te vernietigen.

Creativiteit is onmogelijk voor zo iemand want creativiteit komt vanuit bewustzijn, een klein beetje alertheid…… licht, liefde. Creativiteit is compleet niet geïnteresseerd in het overheersen van wie dan ook, waarvoor? De ander is de ander. Nog jij wilt iemand domineren, nog wil jij gedomineerd worden door wie dan ook. Vrijheid is de werkelijke smaak van slechts een klein beetje alertheid.

Maar deze mensen met macht zijn zo in slaap. In hun slaap maken ze atoombommen, nucleaire wapens, niet wetende wat ze aan het doen zijn. En wie hun in de weg staat zal vernietigd worden. Ze weten niets anders. Ze zijn barbaren die nog niet ontwikkeld zijn in mensen. Ja, ze kunnen de wereld vernietigen en daar zijn ze al helemaal klaar voor.

En ze zijn allemaal tegen mensen die het pad van zelfonderzoek volgen omdat die ze ontmaskeren. Het is niet zo verrassend dat er maar zo weinig mensen dit pad volgen. Omdat mensen bang zijn voor de gevestigde macht. Die kunnen hun vernietigen.

Iemand is alleen zonder angst wanneer hij weet dat hij onverwoestbaar is. Je kan hem vermoorden maar je kan zijn wezen niet vernietigen. Maar zulke mensen zijn langzaam verdwenen van deze aarde. We hebben ze niet gekoesterd. We hebben ze gedood en nu aanbidden we ze.

Dit moet ook begrepen worden, waarom alle mensen die we vermoord hebben, bijvoorbeeld Jezus of Socrates, onwijs veel respect krijgen nádat ze zijn vermoord. Toen ze nog leefden werden ze vervloekt door de meerderheid. En niet alleen door diegene met macht maar ook door diegene die geen macht hadden. De mensen die geen macht hadden vervloekten ze om de regerende macht te zeggen ‘Wij staan achter jullie’. De mensen met macht verafschuwden ze omdat het mensen met visie waren. Als zij winnen dan zal er geen overheersing meer zijn in de wereld, dan zullen er mensen zijn, iedereen uniek groeiend in zijn eigen richting.
Maar al dit soort mensen worden aanbeden na hun dood en dat komt door schuld. Eerst worden ze vermoord door de mensen met macht ondersteunt door de machtelozen, de onderdrukten. Met frisse tegenzin, dat wel, maar erg fanatiek want ze willen iedereen laten zien ”We staan meer achter de macht dan jij of dan wie dan ook”

Maar als de man vermoord is, gekruisigd, vergiftigd, neergeschoten, dan beginnen deze mensen zich schuldig te voelen. Simpel omdat ze vanaf het begin er al niet klaar voor waren om deze man te vermoorden. Ze hadden eigenlijk geen probleem met de man. Hij was niet bezig met het vernietigen van hetgeen zij opgebouwd hadden. Ze ondersteunden slechts de machthebbers omdat ze bang waren dat als ze de macht niet zouden steunen zij wel eens verdacht zouden kunnen worden van het ondersteunen van de man die vermoord werd.

Het is een vreemde wereld. We juichen voor de koning en koningin maar als je nog niet eens zo heel ver terug gaat in de geschiedenis dan zie je dat hun voorouders niets anders dan ordinaire dieven en moordenaars waren. Hoe zijn ze aan hun land gekomen? Zij waren rovers die vele mensen vermoord hebben, land gestolen hebben en veel geld hebben toegeëigend met als klap op de vuurpijl dat ze zichzelf maar even koning van het land hebben benoemd. En nu hebben ze koninklijk bloed.
Ze zijn de bloedlijn van criminelen. Geen gewone criminele maar MEGA criminelen. Maar zij hebben macht, zij hebben geld….. dus tja dan moet hun bloed wel speciaal zijn.

De gewone mens weet al sinds mensenheugenis dat ze langzaam worden vertrapt en vermoord. Ze werken hard maar ze kunnen amper rond komen. Ze produceren maar alles gaat naar diegene met macht. Dus de steun aan de macht is met tegenzin en die tegenzin, wanneer iemand weer vermoord is, verandert in schuld. Ze beginnen te voelen dat ze betrokken zijn bij een misdaad. Ze hebben niets gedaan maar ze waren op een bepaalde manier betrokken. Ze lieten zien dat ze de machthebbers ondersteunden.
Om die schuld af te kopen ontstaat verheerlijking. Verheerlijking is slechts de vervanging van schuld. Het wegwassen van schuld…………….

Dit is wat ik met u wilde delen op mijn weg van zelfonderzoek en bewustwording en ik hoop dat u bovenstaande ook meeneemt in uw achterhoofd wanneer u om u heen kijkt en denkt…. Goh hoe moet het toch verder?

Neemt trouwens niet weg dat ik wel vind dat de korte termijn strijd gewoon door moet gaan. En ik zal het ook niet nalaten om hier, wanneer nodig, aandacht te besteden aan duistere zaken waarbij het noodzakelijk is dat ze het daglicht zien. Al is het maar ter bescherming van onze huidige generatie……

Truth is immediate, radiant, herenow. It is not that truth has to be discovered — only YOU have to become aware. Truth is already here

7 reacties

Opgeslagen onder Awareness, Maatschappij, Osho, Vrij Zijn, Vuur

7 Reacties op “Doofpot, Machtsmisbruik…. Is er iets aan te doen?

 1. Ab

  goed en helder stuk. Nelson Mandela is voor mij hét voorbeeld dat de stelling van Lord Acton niet klopt. Verder is de koninklijke familie, of ‘de staat’ niet anders dan een mafia-familie. Ze eigenen zich een stuk land toe. Als jij daar wil handelen, zullen zij, in ruil voor geld, veiligheid bieden. Echter zodra je niet bereid bent te betalen, worden je allerlei rechten ontzegd.

  Like

  • Dank Ab,
   Het blijft vreemd dat de meeste mensen zo gedwee het Koningshuis toejuichen en dat dus, laten we positief zijn, 80% het prima vindt dat ze onderdaan zijn:

   “Iemand die aan een ander onderworpen is, in zijne macht staat; doch uitsluitend gezegd in betrekking tot een regeerenden vorst of een souvereinen staat, van de personen die aan de oppermacht van den vorst of den staat ondergeschikt zijn, onder hun gebied, bewind of gezag staan.”

   Bron: De Geïntegreerde Taalbank

   Maar goed onze koning en koningin zorgen er wel voor dat hun onderdanen genoeg luxe en vrij tijd hebben, voldoende op vakantie kunnen en saamhorig genoeg zijn om samen de broekriem aan te halen. Deze verworvenheden zorgen ervoor dat de onderdanen blij productie blijven leveren voor hun zelf gekozen leiders…….

   Prima veel plezier allemaal 😉

   Like

 2. Ab,
  Dank voor het weer omhoog halen…….
  Had ik aflopen maand ook een blog aan gewijd:
  https://vuur01.wordpress.com/2013/11/08/de-bekentenis/

  Echt hoe simpel het is om mensen iets te laten doen wat ze niet voor mogelijk houden. Onthoud ook dat dit slechts in één (1) weekend voor elkaar gebokst is. Nu kun je denken, ja maar hij heeft wel alle middelen tot zijn beschikking. Nou ik kan je vertellen het valt natuurlijk in het niets bij wat de overheden tot hun beschikking hebben.

  Derren Brown heeft sowieso nog een paar hele goeie zoals deze:

  Like

  • Ab

   I know. Derren Brown gebruikt slecht illusie, acteurs en hypnose. De overheden, of de instanties die uit naam van de overheid opereren hebben veel meer(jarenlange studies naar massa-psychologie, drugs en technologie) tot hun beschikking. Kijk naar de moorden bij de Batman release, daar zit een lucht aan die je hier kan ruiken.

   Voordat ik de aflevering had gezien, waarin Derren Brown iemand aanzet tot de publieke moordaanslag op Stephen Fry, vond ik het moeilijk te geloven dat iemand hiertoe kon aanzetten, maar het is binnen een kort tijdsbestek zelfs relatief makkelijk. Nou geloof ik niet direct alles, het blijft televisie en dat geloof ik per definitie in eerste instantie al niet, maar ik heb hier buiten televisie om al veel over gehoord.

   Kennissen van me bestuderen dit soort shit tot in den treure

   Like

 3. Pingback: Joris Demmink is een PEDOFIEL! Deel II | Vuur

 4. Free Citizen

  Dit is op Free Citizen herblogden reageerde:
  Macht vermag alles! Hoewel?

  Liked by 1 persoon

Uw oneindige wijsheid kunt u hier kwijt:

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.